Venskabsgilder

Borger og Fugleskydningsselskabet Frederikssundhttp://bogf-frederikssund.dk

 

Haderslev Skydeselskab af 1857http://www.haderslevskydeselskabaf1857.dk

Kontaktinformationer

 

Hjørring og Omegns Broderlige Skyttelaug - www.hobs.dk

Kontaktinformationer

 

Horsens Borgerlige Skyttelaug - http://www.papegojen.dk

 

St. Knudsgilde Flensborg -  http://www.knudsgildet-flensborg.dk

Kontaktinformationer

 

Silkeborg Skyttelaug - http://www.1857.dk

Kontaktinformationer

 

Aarhus Borgerlige Skydeselskab - http://www.aarhusborgerligeskydeselskab.dk

 

Tumathorps Sanct Knuts Gille   http://knutsgillettumathorp.se/

Kontaktinformationer

 

For brødreneFor brødrene

For brødrene